الف. احساس بی اهمیتی، بیهودگی یا خستگی و کوفتگی

؛ ب. احساس درماندگی، تحلیل رفتن جسمانی و تخلیه هیجانی شدن؛

پ. کنار کشیدن و مسئولیت کمتر؛

ت. بی حسی عاطفی، حس تقلیل یافته موفقیت شخصی و خودارزیابی منفی

. افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند علائمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در ادامة حضور مستمر در کلا سهای درس، مشارکت نکردن در فعالیت های کلاسی، احساس بی معنایی در فعالیتهای درسی، احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه می کنند.

احساس خستگی به علت نیازهای تحصیلی، بدبینی و بی رغبتی و بی علاقگی نسبت به مدرسه و احساس بی لیاقتی ازدیگر علائم فرسودگی تحصیلی می باشد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

داستان یک روانی خوشبخت hakamfile تناسب اندام مجمع اضداد خرده دانشجو،کمی رویا میبافم،بسیار عاشقم! شرکت اینتن شهدای شاهرخت سایت گردشگری گرگان تماشا دانلود فیلم و سریال ایرانی آموزش خیاطی